Zużyte baterie 2007/2008
Dodane przez admin dnia 30 wrzesień 2007

Szkolny program zbierania zużytych baterii - 2007/2008

W roku szkolnym 2007/2008 Reba Organizacja Odzysku S.A. rozpoczęła piąty rok funkcjonowania szkolnego programu zbierania zużytych baterii. Już dziś Nasza szkoła dołączyła do ponad 6 tysięcy placówek oświatowych uczestniczących w ogólnopolskim systemie zbiórki tych odpadów.
Zużyte baterie prosimy przynosić do świetlicy szkolnej. Akcją kierują: pani Bożena Ponikiewska i pani Julita Bonkowska.


Rozszerzona zawartość newsa

Szkolny program zbierania zużytych baterii - 2007/2008

W roku szkolnym 2007/2008 Reba Organizacja Odzysku S.A. rozpoczęła piąty rok funkcjonowania szkolnego programu zbierania zużytych baterii. Już dziś Nasza szkoła dołączyła do ponad 6 tysięcy placówek oświatowych uczestniczących w ogólnopolskim systemie zbiórki tych odpadów.

W czasie zbiórki baterii Organizacja Odzysku REBA S.A.:


Reba S.A.

Reba Organizacja Odzysku S.A. jest spółka wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych, została założona przez pięciu największych producentów baterii obecnych na polskim rynku.
Spółka została zarejestrowana w dn. 28 stycznia 2003 r. zgodnie z wymogami ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kapitał spółki wynosi obecnie 1 250 000 zł.


Katalog nagród

Katalog nagród podzielony jest na cztery działy:
PRZEDSZKOLE – nagrody dla placówek przedszkolnych
TROCHĘ NAUKI – pomoce naukowe dla szkół podstawowych, gimnazjów szkół średnich
TECHNIKA W SZKOLE – nagrody elektroniczne oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sal lekcyjnych
UCZNIOWIE – upominki dla uczniów


Baterie

Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.
Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci!

O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii można dowiedzieć się, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Nas zmieszane odpady komunalne. Już niedługo te informacje znajdą się także na stronie internetowej Reba Organizacja Odzysku S.A.

Ważnym problemem do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu regionach kraju stwierdzono, iż odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.Więcej informacji można przeczytać na stronie Reba Organizacja Odzysku S.A.