Stypendia szkolne
Dodane przez admin dnia 05 wrzesień 2007

Stypendia szkolne

Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 złotych można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach z miesiąca sierpnia.


Wnioski pobiera się i składa w:
  • sekretariacie szkoły - dzieci z Kołobrzegu
  • w Urzędzie Gminy - uczniowie z terenu gminy.


  • Termin składania wniosków do 14 września 2007 roku.