Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Świetlica V-VII

Świetlica szkolna dla dzieci starszych

Świetlica szkolna dla dzieci starszych otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45. Opiekę nad dziećmi sprawuje pan Paweł Myszyński. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas V-VII.Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego.W czasie zajęć plastyczno-technicznych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim i wojewódzkim. Opiekują się lapidarium znajdującym się w pobliskim parku.
Zachęcamy również dzieci do akcji zbierania baterii, kasztanów, w których maja możliwość zdobycia nagród rzeczowych i dyplomów. Do świetlicy zapraszamy ciekawych gości, którzy na przykład opowiadają wrażenia z odbytej podróży lub przeprowadzają pogadanki o różnej tematyce. W świetlicy znajdują się kąciki tematyczne, np:. czytelniczy, plastyczny, konstrukcyjny, wyposażone w różnego rodzaju gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, sprzęt multimedialny itp.


Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe: zawody sportowe, zajęcia w terenie, wycieczki, treningi biegania zadaniowego, mecze piłki nożnej, zajęcia ogólnorozwojowe i integracyjne, które prowadzimy na naszym boisku szkolnym lub w parku przyszkolnym. Propagujemy prozdrowotny i aktywny tryb życia. Organizujemy pokazy ratownicze i udzielania pierwszej pomocy.

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (można ją pobrać bezpośrednio u nas w świetlicy lub ze strony w formie PDF).


Ramowy rozkład dnia:


740 - 800 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne i tematyczne.
800 - 930 Pomoc w odrabianiu lekcji oraz utrwalanie materiału.
930 - 1130 Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne i wychowawcze, indywidualne i grupowe, czytanie, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, gry i zabawy integracyjne, sportowe lub stolikowe, konkursy i pogadanki tematyczne.
1130 - 1330 Obiad
Pomoc w odrabianiu prac domowych, utrwalanie materiału, oglądanie programów edukacyjnych TV/DVD oraz pogadanki sytuacyjne i w zależności od potrzeb indywidualnych czy też grupowych uczniów.
1330 - 1530 Zajęcia sportowe i zabawy ruchowe z elementami rehabilitacji, zajęcia rekreacyjno-wypoczynkowe, wycieczki i spacery. Działania profilaktyczne i wypoczynkowe podopiecznych i nauka własna.

W świetlicy obowiązują zasady, które staramy się przestrzegać:
 • Świetlica nasza do zabawy zaprasza
 • Wiemy jak należy przechodzić przez ulicę
 • Inne dzieci też lubią się bawić - pozwól im na to
 • Eleganckie zachowanie oznacza dobre wychowanie
 • Tornistry ustawiamy na wyznaczonym miejscu
 • Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju
 • Informujemy Panią przed każdym wyjściem ze świetlicy
 • Czystość i porządek to nasza dewiza
 • Akceptujemy wady innych - nikt nie jest doskonały
 • Jesteśmy jedną, wielką wspólnotą
 • Aktywnie pomagamy słabszym kolegom
 • Korzystamy z gier i zabawek w sposób mądry i przemyślany
 • Dbamy o nasz świetlicowy dobytek
 • Obowiązki znamy i je pilnie wypełniamy
 • Mówimy dzień dobry, do widzenia, proszę i dziękuję


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas IV-VI


Galeria świetlicy dla klas IV-VI

[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
jpg_11.jpg
jpg_11.jpg
Dzień Chłopaka w III c - 2016
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl