Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Pedagog

PEDAGOG


GODZINY PRACY PEDAGOGA (s. 51)


DZIEŃ GODZINY
Poniedziałek 1030 - 1530
Wtorek 1030 - 1330
Środa 900 - 1300
Czwartek 1130 - 1530
Piątek 800 - 1200


Pedagog - mgr Lutosława Koc - Kozakowska

pedagog@sp5kg.pl

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGONadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Główne zakresy zadań pedagoga szkolnego:

1. Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

2. Profilaktyka wychowawcza:
(diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci, podejmowania działań zaradczych, realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

3. Indywidualna opieka pedagogiczna:
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy, przeciwdziałanie różnym formą zachowań dysfunkcyjnych uczniów, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach psycholog, terapeuta, neurolog, psychiatra)

4. Pomoc materialna
(współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ( dożywianie w szkole, wyprawka, pomoc uczniom w zaopatrzenie w przybory szkolne, pomoc świąteczna, wypoczynek letni), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do instytucji wspierających rodzinę)

5. Orientacja zawodowa
(m.in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, kierunku dalszego kształcenia i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

 • nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej
 • ktoś narusza ich prawa
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc
 • potrzebują pomocy i rady
 • porozmawiać z kimś życzliwym
 • nie mają komu powierzyć swoich sekretów
 • chcą poradzić się wybierając przyszłą szkołę

  Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka:
 • niepowodzeń szkolnych dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn trudności w nauce poprzez kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, kłopoty z rówieśnikami)
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka

  Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych (m.in. organizowania zajęć, imprez profilaktycznych, zajęć wychowawczych z uczniami, współrealizowania wybranych programów profilaktycznych, zajęć dotyczących wyboru przyszłej szkoły)
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniem, rodzicami/opiekunami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami i ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowanymi społecznie)
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole

  [ powrót - poprzednia strona ]
 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  jpg_49.JPG
  jpg_49.JPG
  Planeta Energii - 2013
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl