Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Absolwenci

SYLWETKA ABSOLWENTA KLASY VI

Absolwent klasy VI na miarę swego wieku jest:

1) kulturalny, taktowny, szanujący innych co oznacza, że wykazuje się znajomością zasad kulturalnego zachowania zarówno w szkole , jak i poza nią. Potrafi zachowywać się właściwie w sytuacjach pozadomowych i pozaszkolnych / kino, teatr itp./ Uznaje prawo innych do szacunku, nie obraża innych, nie eksponuje swojego zdania w sposób obrażający inne osoby, jest wrażliwy na przejawy niewłaściwych zachowań i reaguje na nie. Nie niszczy własności cudzej i swojej;

2) odpowiedzialny, aktywny, tolerancyjny co oznacza, że czuje się odpowiedzialny za zachowanie własne i postępowanie swojej grupy. Potrafi twórczo pracować w zespole, ma własne zdanie, którego jednak nie narzuca za wszelką cenę. Jest otwarty na pomysły innych i umie uznać cudze racje. Nie zwalcza odmiennych zainteresowań i poglądów;

3) samodzielny, twórczy, umiejący spojrzeć krytycznie na postępowanie własne i innych co oznacza, że zna i potrafi korzystać z różnych źródeł zaspokojenia własnych zainteresowań oraz poszerzania wiedzy. Nie ogranicza się do znanych schematów, lecz poszukuje nowych niekonwencjonalnych rozwiązań. Umie przyznać się do własnych błędów, a w sytuacjach koniecznych potrafi odnieść się w sposób krytyczny do zdania innych, tak aby nie urazić drugiej osoby;

4) komunikatywny, aktywny społecznie, wrażliwy na potrzeby innych co oznacza, że potrafi jasno formułować swoje myśli, nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz dorosłymi. Czuje się cząstką społeczności szkolnej i chętnie uczestniczy w różnych działaniach na terenie szkoły i poza nią. Godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem. W swoim postępowaniu kieruje się nie tylko własnym interesem, ale i potrafi dostrzec potrzeby innych. Jest wrażliwy na krzywdy innych ludzi oraz zwierząt. Stara się im przeciwdziałać;

5) zna i przyjmuje zasady zdrowego stylu życia co oznacza, że dostrzega celowość troski o zdrowie fizyczne i psychiczne i zna korzyści z tego płynące. Potrafi radzić sobie ze złym samopoczuciem i panować na d zbyt silnymi emocjami. Orientuje się w różnego typu zagrożeniach w otaczającym środowisku / używki, narkotyki, sekty / i unika z nimi kontaktu.


ABSOLWENCI SZKOŁYRok szkolny 2015/2016


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Aldona Przybylska

Absolwenci:
 1. Akutowicz Martyna
 2. Bereda Paweł
 3. Bochniak Natalia
 4. Chlebos Małgorzata
 5. Dudek Sara
 6. Dziekański Oliwier
 7. Guziejewski Tomasz
 8. Kościński Jakub
 9. Leszczyński Miłosz
 10. Michałowska Kinga
 11. Rosicki Aleks
 12. Stencel Konrad
 13. Stępień Nikola
 14. Szopik Jan
 15. Szuraj Marta
 16. Ślusarski Tadeusz
 17. Wojtal Paweł

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Katarzyna Labuda
Nauczyciel wspomagający: mgr Halina Zawada

Absolwenci:
 1. Brejnak Nikola
 2. Filip Konrad
 3. Grzesiak Sebastian
 4. Jamrożek Fryderyk
 5. Jandura Patrycja
 6. Kabatiak Andriy
 7. Kaziuk Łukasz
 8. Krycki Marcel
 9. Lechocki Adrian
 10. Pawłowicz Amelia
 11. Podcaba Wiktoria
 12. Stasiukiewicz Szymon
 13. Trzop Dawid
 14. Usnarski Patryk

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Anna Ziółkowska

Absolwenci:
 1. Biczkus Oliwia
 2. Buczek Paweł
 3. Chwoszczyńska Inga
 4. Figa Paweł
 5. Klus Wojciech
 6. Kołtos Zuzanna
 7. Kozieł Zuzanna
 8. Kubicka Oliwia
 9. Kucharczyk Mateusz
 10. Kuczborski Mateusz
 11. Michalski Wojciech
 12. Rzeczycki Aleks
 13. Saj Mateusz
 14. Stencel Mateusz
 15. Węgorek Kornel
 16. Wojciechowski Adrian
 17. Wysocka Dagmara
 18. Zapołoch Dominik

Rok szkolny 2014/2015


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Elżbieta Kozłowska
Nauczyciel wspomagający: mgr Ewa Pieczyńska

Absolwenci:
 1. Cybul Bartosz
 2. De Leeuw Joshua Gerardus
 3. Gac Martyna Ewa
 4. Kaziuk Patrycja
 5. Kilanowska Karolina Kamila
 6. Klimczak Agata
 7. Mackojć Maja Katarzyna
 8. Młodziejewska Anita Ewelina
 9. Mozia Dawid Daniel
 10. Nyga Patrycja Kornelia
 11. Pasternak Maja
 12. Podbrzeska Wiktoria
 13. Radecki Kacper
 14. Sadowski Jędrzej Jakub
 15. Szner Mateusz Andrzej
 16. Szukalska Iga Barbara
 17. Ściepko Nikola
 18. Świtoń Wiktoria
 19. Żebrowski Patryk Tadeusz
 20. Żurawiel Jakub Michał

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Adrianna Waleriańczyk
Nauczyciel wspomagający: mgr Sylwia Kamecka

Absolwenci:
 1. Boruszczak Julia Anna
 2. Dudek Diana Katarzyna
 3. Grabowska Weronika Anna
 4. Jakubowski Marcel Jakub
 5. Jesiak Marcin
 6. Kamiński Kacper Władysław
 7. Kultys Aleks
 8. Linde Irmina Daniela
 9. Ładziński Denis Bartłomiej
 10. Olejnik Patryk Marek
 11. Romaniec Robert Jan
 12. Strzelczyk Joanna Jolanta
 13. Szuberska Martyna Zofia
 14. Szymura Dominik Filip
 15. Walczak Dorota Czesława
 16. Wawrzyniak Julia Kalina
 17. Wiśniewska Martyna
 18. Zapołoch Michał
 19. Zuziak Agata Róża
 20. Żarski Hubert Bartosz

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Elżbieta Kamińska
Nauczyciel wspomagający: mgr Agnieszka Szydłowska

Absolwenci:
 1. Bazyliński Bartosz Michał
 2. Górska Barbara Karolina
 3. Grzegorczyk Oskar Wiktor
 4. Hrynio Julia
 5. Jodko Nikola
 6. Kmieć Aleksandra Karolina
 7. Krajewski Paweł Piotr
 8. Kramarz Agata Maria
 9. Maj Miłosz
 10. Mielech Emilia Karolina
 11. Miściur Agnieszka Joanna
 12. Niżyńska Anna Katarzyna
 13. Paczos Natalia
 14. Siecińska Roksana Alicja
 15. Słoboda Karolina
 16. Szarek Anita Amanda
 17. Szyrwińska Barbara
 18. Tatarska Karolina
 19. Tuszyńska Zofia
 20. Węgorek Daniel Sebastian
 21. Woliński Mateusz Jakub
 22. Żebrowski Łukasz Sebastian

Rok szkolny 2013/2014


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Katarzyna Marchowiecka
Nauczyciel wspomagający: mgr Justyna Całkowska

Absolwenci:
 1. Agata Jakub
 2. Banasiak Natalia
 3. Chażyński Marek
 4. Cholewski Kacper
 5. Derbin Sandra
 6. Górecki Michał
 7. Gwiaździńska Marzena
 8. Hrynkiewicz Jan
 9. Iwańczyk Maciej
 10. Kamecki Adrian
 11. Kołowska Kinga
 12. Maciążek Filip
 13. Majda Adam
 14. Obidziński Bartłomiej
 15. Pietrzak Anna
 16. Rogaczewska Oliwia
 17. Rosołowski Norbert
 18. Strojek Krystian
 19. Tracz Mateusz
 20. Usnarska Monika
 21. Żebrowski Dawid

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Karolina Willma
Nauczyciel wspomagający: mgr Tomasz Krzewina i mgr Elżbieta Kamińska

Absolwenci:
 1. Adamowski Jakub
 2. Bebłot Wojciech
 3. Górska Patrycja
 4. Hekert Alicja
 5. Kościelna Aleksandra
 6. Nowosad Bartosz
 7. Nowotczyńska Iga
 8. Olejnik Kamil
 9. Orczykowska Maja
 10. Orzechowska Wiktoria
 11. Pawlicki Patryk
 12. Podlaszewska Wiktoria
 13. Protasiuk Adrian
 14. Rydz Szymon
 15. Skupiewski Adam
 16. Szałkowski Filip
 17. Wachowska Wiktoria
 18. Wiśniewski Szymon
 19. Yumerov Dzhem
 20. Zborowski Mateusz

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Joanna Zosik

Absolwenci:
 1. Brejnak Adrianna
 2. Całka Ewa
 3. Chwoszczyński Jakub
 4. Ciesielski Kacper
 5. Grzesiak Bartosz
 6. Hrynio Oliwia
 7. Łojek Michał
 8. Możdżyński Tomasz
 9. Olejniczak Wiktoria
 10. Pawłowicz Wiktoria
 11. Perliński Karol
 12. Sokołowski Marek
 13. Sosnowski Jakub
 14. Szarek Martyna
 15. Szyrwiński Dominik
 16. Tocicka Gabriela
 17. Tołkaczewska Weronika
 18. Urzendowski Tomasz
 19. Wasiak Bartosz
 20. Witkowska Daria

Rok szkolny 2012/2013


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Elżbieta Milcarz
Nauczyciel wspomagający: mgr Aldona Przybylska

Absolwenci:
 1. Bezulska Magdalena
 2. Chlebos Agnieszka
 3. Cieślak Anna
 4. Dawidowski Aleksander
 5. Grabowski Radosław
 6. Gronkowska Wiktoria
 7. Guziejewski Daniel
 8. Jankowska Kinga
 9. Jodło Patryk
 10. Kiełbasa Patrycja
 11. Lizurej Łukasz
 12. Lizurej Wojciech
 13. Mazur Katarzyna
 14. Michalak Karol
 15. Nowak Kinga
 16. Stachów Michał
 17. Stępień Klaudia
 18. Szczepaniak Anna
 19. Trusczyńska Aleksandra
 20. Wilczkiewicz Weronika

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Agnieszka Magdzińska
Nauczyciel wspomagający: mgr Halina Zawada

Absolwenci:
 1. Banasiak Szymon
 2. Chrostowski Mieczysław
 3. Danielak Hubert
 4. Daraż Oskar
 5. Góral Adrian
 6. Haber Adrian
 7. Kilanowski Mateusz
 8. Konieczny Emil
 9. Krewski Patryk
 10. Kulwas Kacper
 11. Kwiatkowski Filip
 12. Nowowiejski Szymon
 13. Pilichowski Miłosz
 14. Tamulewicz Michał
 15. Usnarski Maciej
 16. Wadziński Jakub
 17. Woszczatyński Arkadiusz
 18. Żybura Michał

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Anna Ziółkowska

Absolwenci:
 1. Bagiński Kamil
 2. Bojanowski Frank
 3. Boruć Marcel
 4. Kalka Marcin
 5. Kisiel Piotr
 6. Królak Adam
 7. Kwiatkowska Alicja
 8. Łęcka Wiktoria
 9. Maćkowiak Paweł
 10. Małecka Alicja
 11. Michaś Sara
 12. Mikołajczyk Mateusz
 13. Miściur Arkadiusz
 14. Niżyńska Patrycja
 15. Pastewska Natalia
 16. Rabczuk Wojciech
 17. Sagan Edyta
 18. Stachurski Maciej
 19. Thurau Jessica
 20. Waliczek Juliusz
 21. Witkowska Aleksandra
 22. Żebrowski Maciej

Rok szkolny 2011/2012


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Grażyna Batko
Nauczyciel wspomagający: mgr Sylwia Kamecka

Absolwenci:
 1. Baigorria-Kobyliński Pablo Alexander
 2. Cieloch Radosław
 3. Cybulska Patrycja Dominika
 4. Damijan Szymon Daniel
 5. Górski Grzegorz
 6. Grzanka Filip
 7. Kalata Mateusz Seweryn
 8. Kossowska Karolina
 9. Kościński Przemysław Adam
 10. Łęcki Kajetan Aleksander
 11. Mańko Jan Mariusz
 12. Oleksy Aleksandra Patrycja
 13. Risoy Robin
 14. Rosicki Dorian Dominik
 15. Szczerba Bartosz Kamil
 16. Szyłobryt Oliwia Anna
 17. Tymek Natalia
 18. Wojtko Oliwia Katarzyna
 19. Woźniak Zuzanna
 20. Zielińska Aleksandra

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Krystyna Zachaczewska
Nauczyciel wspomagający: mgr Aleksandra Kunz

Absolwenci:
 1. Jakubowski Kacper Paweł
 2. Kędra Artur Marcin
 3. Klimczak Izabela
 4. Kuczera Marta Małgorzata
 5. Kuligowska Natalia Helena
 6. Lewczuk Maciej
 7. Michalak Natalia Oliwia
 8. Mrozińska Dagmara Marta
 9. Owsianik Karolina
 10. Piekiełko Artur
 11. Romanowska Hanna Stanisława
 12. Terefeńko Gracjan
 13. Tokarczyk Joanna Maria
 14. Tołodziecka Oliwia
 15. Wielgosz Kacper Karol
 16. Przybylski Mateusz

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Elżbieta Kozłowska

Absolwenci:
 1. Banas Paweł Patryk
 2. Banas Piotr Dawid
 3. Dawidowski Błażej
 4. Dębowski Mateusz
 5. Gac Marlena Teresa
 6. Kisielewski Marcin Henryk
 7. Kołomański Sebastian Wojciech
 8. Królak Tomasz Tadeusz
 9. Latała Kornelia Roksana
 10. Lewandowska Klaudia Patrycja
 11. Lewczuk Anna Katarzyna
 12. Łajewska Angelika
 13. Spławski Maciej Sławomir
 14. Szwęch Wojciech Dariusz
 15. Żebrowska Natalia WeronikaRok szkolny 2010/2011


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Katarzyna Marchowiecka
Nauczyciel wspomagający: mgr Olga Sitańska-Pietrzak

Absolwenci:
 1. Agata Natalia Jagoda
 2. Banasiak Adam
 3. Birak Joanna Monika
 4. Doroba Kinga
 5. Iwańczyk Aleksandra Estera
 6. Jamrożek Filip
 7. Kwiatkowska Ewa
 8. Lewandowski Mateusz
 9. Maj Patryk
 10. Marzec Agnieszka
 11. Obidzińska Judyta Marta
 12. Pawlikowska Wiktoria
 13. Sadowski Mateusz
 14. Tołkaczewska Marta Aleksandra
 15. Więcek Patryk Łukasz
 16. Wrotniewski Cezary

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Karolina Willma
Nauczyciel wspomagający: mgr Justyna Całkowska

Absolwenci:
 1. Boguszewska Karolina
 2. Borsow Maksymilian
 3. Dankowski Bartosz
 4. Grabowski Paweł Piotr
 5. Grzegorczyk Joanna
 6. Jagieła Jakub
 7. Jeliński Jacek
 8. Lehr Anna Eliza
 9. Marcinkowski Krzysztof Kamil
 10. Marzec Michał
 11. Milinkiewicz Filip
 12. Mroziński Konrad Krzysztof
 13. Orzechowski Patryk Daniel
 14. Rodziewicz Katarzyna Roksana
 15. Szałkowska Lena Anna
 16. Olejniczak Patrycja
 17. Kulwas Marcin

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Grażyna Batko

Absolwenci:
 1. Bebłot Robert Paweł
 2. Chamier-Gliszczyński Bartosz Patryk
 3. Ciesielski Maciej Dariusz
 4. Gawrysiak Grzegorz Ignacy
 5. Jagielski Damian Kamil
 6. Kolek Marcin Aleksander
 7. Musiał Natalia
 8. Olszak Szymon Marcin
 9. Pastecka Izabela Adrianna
 10. Rogalska Klaudia Patrycja
 11. Sagan Marta
 12. Spławska Monika Anna
 13. Trenkler Sandra Klaudia
 14. Turowicz Jakub
 15. Wojtal Dawid Jan
 16. Zagrzebnicki Mariusz Roman
 17. Krasecki Szymon TomaszRok szkolny 2009/2010


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Agnieszka Magdzińska
Nauczyciel wspomagający: mgr Halina Zawada

Absolwenci:
 1. Garbaczewska Magdalena Katarzyna
 2. Gębala Kacper Janusz
 3. Goljanek Magdalena Ewa
 4. Jasiński Tomasz
 5. Kisiel Anna Elżbieta
 6. Kunz Maria
 7. Majda Maria Dominika
 8. Malinowski Michał
 9. Motała Wojciech
 10. Nowicka Martyna Anita
 11. Orzełek Patrycja Klaudia
 12. Rychlica Grzegorz Zygmunt
 13. Ryziński Robert Daniel
 14. Siedlecka Dominika Magdalena
 15. Sikorski Olgierd Krzysztof
 16. Sołtysiak Danuta
 17. Stachurska Dominika Patrycja
 18. Stegienta Natalia Agnieszka
 19. Śniegocka Aleksandra

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Elżbieta Milcarz
Nauczyciel wspomagający: mgr Aldona Przybylska

Absolwenci:
 1. Baryła Grzegorz
 2. Jeżewski Krzysztof
 3. Kaźmierczak Kacper
 4. Krasecka Angelika
 5. Kryszczak Martyna
 6. Lebioda Michalina
 7. Lechocki Hubert
 8. Lebowska Klaudia
 9. Makowski Filip
 10. Malikowski Filip
 11. Michlewicz Jordan
 12. Olech Maciej
 13. Trojanowski Mateusz
 14. Wiśniewska Wiktoria
 15. Ratajski Przemysław

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Ćwirko Irena

Absolwenci:
 1. Dzikowska Edyta Ewa
 2. Ernestowicz Agata Helena
 3. Kalka Paweł
 4. Kamecki Patryk
 5. Karczewska Sandra Karolina
 6. Kisielewska Katarzyna Anna
 7. Kwiatkowski Damian Adrian
 8. Marszał Anna Oliwia
 9. Pierun Maria Antonina
 10. Rafałko Angelika Oliwia
 11. Ruszkowska Aneta Milena
 12. Rzeczycki Dawid Adrian
 13. Stachura Felicjan Lucjan
 14. Stencel Patryk Mateusz
 15. Szwęch Magdalena Anna
 16. Szyłobryt Sebastian Paweł
 17. Wesołowski Tomasz Riuji
 18. Wichniewicz Arkadiusz
 19. Zapołoch Marcin Damian
 20. Zdanowska Natalia
 21. Zimny Rafał EdwardRok szkolny 2008/2009


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Krystyna Zachaczewska
Nauczyciele wspomagający: mgr Karolina Willma i mgr Tomasz Krzewina

Absolwenci:
 1. Andrzejczuk Jakub Piotr
 2. Dąbrowska Paulina
 3. Dębiec Joanna
 4. Dziubak Maja Katarzyna
 5. Front Jacek
 6. Godlewski Marek Paweł
 7. Hamarowska Dorota Teresa
 8. Humeniuk Kamil Michał
 9. Kołtos Joanna Anna
 10. Kosydor Szymon Piotr
 11. Krzewina Paweł Sławomir
 12. Kulawiak Dominika Aldona
 13. Kurczak Marta Katarzyna
 14. Michalska Magdalena Iwona
 15. Ptaszek Daniel
 16. Rabczuk Marcelina
 17. Wasilow Marek Mieczysław
 18. Zieliński Bernard
 19. Baumgart Marcin

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Elżbieta Kozłowska
Nauczyciele wspomagający: mgr Ewa Pieczyńska

Absolwenci:
 1. Bucka Magda Natalia
 2. Chmielowicz Michał
 3. Chrostowski Kacper Piotr
 4. Ciecieląg Mateusz Krystian
 5. Goljanek Marcin Adam
 6. Gorczyca Daniel Marcin
 7. Haber Arkadiusz Patryk
 8. Hebda Damian
 9. Hycza Katarzyna
 10. Kita Krzysztof Kornel
 11. Krycyszyn Karolina Genowefa
 12. Matuszewski Kacper Konrad
 13. Mazur Oliwia
 14. Owsieniecka Oliwia Mirosława
 15. Rink Patrycja Aleksandra
 16. Stencel Marcin Michał
 17. Wasiak Patrycja Aleksandra
 18. Wolniewicz Karolina
 19. Szymora Weronika

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Grażyna Batko
Nauczyciel wspomagający: mgr Anna Mojsiewicz

Absolwenci:
 1. Jamrożek Mikołaj Artur
 2. Kamińska Małgorzata Maria
 3. Koczwara Przemysław
 4. Kościński Michał Marcin
 5. Królikowska Anita Maria
 6. Kurant Katarzyna
 7. Lepsza Paulina Natalia
 8. Łojek Stanisław Wacław
 9. Mroczkowski Krzysztof Adam
 10. Myśliwiec Krzysztof Marian
 11. Pachela Michał Feliks
 12. Pachela Patrycja Sylwia
 13. Ryś Patryk Henryk
 14. Ryś Tomasz Dawid
 15. Sak Sebastian
 16. Świątkowski Paweł
 17. Każmierczak Piotr Kazimierz
 18. Szukalski Adrian Patryk

Klasa VI d


Wychowawca: mgr Nella Wojna

Absolwenci:
 1. Buczek Wiktoria
 2. Chażyński Mateusz Filip
 3. Dzikowski Jarosław Marcin
 4. Górski Jakub Patryk
 5. Jacuński Krystian
 6. Kisielewska Joanna Maria
 7. Kowalczyk Wojciech Dariusz
 8. Lasota Sebastian Krzysztof
 9. Maśnicki Piotr
 10. Nojgebauer Łukasz Jerzy
 11. Orłowski Dawid Kamil
 12. Orzechowska Klaudia Magdalena
 13. Przedwolski Hubert Ryszard
 14. Redes Krzysztof Jan
 15. Wiśniewski Adam SebastianRok szkolny 2007/2008


Klasa VI a


Wychowawca: mgr Elżbieta Milcarz
Nauczyciel wspomagający: mgr Aldona Przybylska

Absolwenci:
 1. Borzęcka Agata Zofia
 2. Cieloch Paulina
 3. Czachorowska Olga
 4. Czechowicz Łukasz Paweł
 5. Daśko Jakub Błażej
 6. Dejer Piotr
 7. Gryń Mateusz Aleksander
 8. Iwańczyk Martyna
 9. Kacprzak Paweł Leszek
 10. Kaźmierczak Patryk
 11. Kłys Dominika Klaudia
 12. Piechowiak Jakub Marek
 13. Sudyk Jarosław
 14. Szostak Patryk Michał
 15. Ślusarczyk Natalia
 16. Walencik Dominik Marcin
 17. Walencik Julia Marta
 18. Woronin Jakub Marta
 19. Zadka Marek Tomasz
 20. Sitański Jakub

Klasa VI b


Wychowawca: mgr Karolina Willma
Nauczyciele wspomagający: mgr Grażyna Batko, mgr Tomasz Krzewina

Absolwenci:
 1. Busz Paulina Anna
 2. Erbacher Przemysław
 3. Grabowski Konrad Arkadiusz
 4. Guziejewski Piotr Grzegorz
 5. Jacunska Natalia Magdalena
 6. Kucharuk Klaudia
 7. Lehr Jędrzej
 8. Marszał Kinga Sandra
 9. Marzec Monika Magdalena
 10. Ostrowska Anna
 11. Pawlak Mariusz
 12. Ragus Kuba Marian
 13. Różycka Paulina Żaneta
 14. Sindera Dawid Piotr
 15. Wiąz Krystian Ryszard
 16. Wolak Radosław Piotr
 17. Gawroński Patryk Przemysław

Klasa VI c


Wychowawca: mgr Maria Mikucka

Absolwenci:
 1. Andrzejczuk Adrian
 2. Banas Daniel
 3. Borsow Aleksandra
 4. Czechowski Mateusz
 5. Dąbrowski Paweł
 6. Garczewska Natalia
 7. Gut Paula
 8. Hnatkowska Paulina
 9. Ilska Paulina
 10. Karczewska Edyta
 11. Kaźmierczak Grzegorz
 12. Kolek Jakub
 13. Kołodziej Maja
 14. Kujawski Robert
 15. Maciejasz Szymon
 16. Makowski Igor
 17. Matwiejuk Damian
 18. Olejniczak Oliwia
 19. Orłowska Paulina
 20. Pawłowski Paweł
 21. Stadnik Dominika
 22. Stępień Aleksandra
 23. Sugier Jakub
 24. Szner Patrycja
 25. Zajączkowska Weronika[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_21.jpg
zdj_21.jpg
Ferie na boisku ORLIK - 2011
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl