Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Rada Rodziców


SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Prezydium:
1. Przewodnicząca - Barbara Wilk - Całka
2. Wiceprzewodnicząca – P. Małgorzata Zgryza
3. Skarbnik – P. Daniel Żarski
4. Sekretarz – P. Joanna Mirecka
5. Członek Prezydium RR – P. Jolanta Kwiatkowska

Komisja Rewizyjna:
6. Przewodniczący - P. Wojciech Mirecki
7. Członek KR – P. Anita Murawska
8. Członek Kr – P. Agnieszka Kielanowska

Szanowni Rodzice!

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze dzieci czuły się w szkole bezpiecznie, by miały w niej zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki do nauki i rozwoju, a także, by po prostu lubiły do niej chodzić.

Naszym celem jest reprezentowanie Państwa jako rodziców uczniów SP nr 5 w Kołobrzegu oraz pomoc szkole w jej statutowej działalności. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszów pochodzących z Państwa dobrowolnych składek ,a także pozyskiwanych od wciąż poszukiwanych przez nas sponsorów.

Nasze plany na rok szkolny 2014/15 obejmują zarówno wsparcie szkoły w jej codziennej działalności (dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, zakup nagród dla wyróżniających się uczniów ,zakup pomocy naukowych i książek), jak też działania mające na celu podniesienie standardu szkolnego życia.

Szczególnym celem jest dla nas rozwiązanie problemu szatniowego, poprzez ewentualną dobudowę nowych i renowację istniejących już szatni. Chcielibyśmy także doposażyć szkolne łazienki w brakujące wyposażenie, aby nasze dzieci mogły z nich korzystać w godnych warunkach.

W miarę możliwości postaramy się także wesprzeć dzieci najbardziej potrzebujące pomocy.

Realizacja tych planów nie uda nam się bez odpowiednich środków. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na nasz fundusz. Pragniemy Państwa zapewnić, że powierzonymi nam środkami będziemy dysponować rozsądnie i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Tym z Państwa, którzy już nas wsparli SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Rodzice, którzy jeszcze nie uiścili składki, będą mogli dokonać wpłaty bezpośrednio na konto (podając imię, nazwisko i klasę dziecka). Przypominamy, że klasa, która pierwsza zbierze 100% wpłaty otrzyma nagrodę w postaci 50% zwrotu od zebranej sumy !

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym wynosi :
1. jedno dziecko w szkole – 30 zł
2. dwoje dzieci w szkole – 25 zł
3. troje i więcej dzieci w szkole – 20 zł

Nasze konto to:
PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu
84 1020 2821 0000 1502 0032 7973

Rada Rodziców pragnie także zaprosić Państwa do współpracy.
Wszelkie propozycje, a także pomoc na rzecz naszej szkoły będą mile widziane. ZAPRASZAMY!!!

Przewodnicząca Rady Rodziców
Barbara Wilk-Całka


Ramowy preliminarz wydatów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kołobrzegu na rok 2014/2015

Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców odbywa się następująco:

A. Prezydium RR może wydatkować środki pochodzące ze składek RR na:

1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak: bal choinkowy, Dzień Dziecka, dni sportu szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i innych konkursów zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym,
2) nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
3) zakup książek i środków dydaktycznych, zwłaszcza do miejsc ogólnej użyteczności w szkole(biblioteka, świetlica),
4) pomoc materialną dla dzieci najuboższych (np. dofinansowanie wyjść klasowych, wycieczek),
5) poprawę bazy materialnej szkoły( doraźna pomoc w zakupie sprzętu technicznego lub renowacji istniejącego wyposażenia w przypadku braku na ten cel środków finansowych w budżecie szkoły),
6) organizację zajęć pozaszkolnych dla uczniów szkoły,
7) nagrodę dla klasy, której rodzice wpłacą 100% składki na fundusz RR
8) wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości RR

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

Dodatkowe środki RR mogą być wydatkowane na:
1) dofinansowanie celów ustalonych w &A,
2) finansowanie własnych projektów RR wpływających na poprawę bezpieczeństwa, standardu i wystroju szkoły

C. Sposób wydatkowania dodatkowych środków RR może być w części zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz RR. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców

  Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/15  Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im Jana Pawła II za rok 2016/17

[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_04.jpg
zdj_04.jpg
Wigilia Prezydenta Miasta Kołobrzeg - 2010
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl