Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Świetlica I-IV

Świetlica szkolna dla dzieci młodszych

Świetlica szkolna dla dzieci młodszych otwarta jest w godzinach 6.30 - 16.30. Opiekę nad dziećmi sprawuje pani mgr Bożena Ponikiewska. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I - IV.Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno-technicznych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim i wojewódzkim. Opiekują się lapidarium znajdującym się w pobliskim parku.Zachęcamy również dzieci do akcji zbierania baterii, kasztanów, w których maja możliwość zdobycia nagród rzeczowych i dyplomów. Do świetlicy zapraszamy ciekawych gości, którzy na przykład opowiadają wrażenia z odbytej podróży lub przeprowadzają pogadanki o różnej tematyce. Świetlica wyposażona jest w sprzęt multimedialny, wydzielone są kąciki tematyczne, np:. czytelniczy, plastyczny, konstrukcyjny, wyposażone w różnego rodzaju gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny itp.Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

W szkole działa stołówka. Posiłki wydawane są w godzinach 11.25-11.40 oraz 12.25-12.40. Większość obiadów refundowanych jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (można ją pobrać bezpośrednio u nas w świetlicy lub ze strony w formie PDF).


Świetlica jest bezpłatna


 Ramowy rozkład dnia:

630 - 800 Schodzenie się dzieci do świetlicy; rozmowy indywidualne, gry i zabawy zespołowe.
800 - 1030 Zajęcia plastyczno – techniczne, dydaktyczne w powierzonych zespołach wg harmonogramu planu świetlicy, dowolne gry stolikowe, czytanie czasopism dziecięcych, rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, dla najmłodszych Karty Pracy, konkursy, pogadanki.
1030 - 1230 Pomoc w odrabianiu lekcji, utrwaleniu materiału.
1230 - 1330 Oglądanie programów edukacyjnych w TV, filmów na DVD (bajki, lektury) oraz udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Pomoc przy nauce.
1330 - 1430 Krótkie wycieczki, spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne. Pogadanki tematyczne. Nauka własna.
1430 - 1630 Pomoc w odrabianiu prac domowych. Gry i zabawy dramowe. Zajęcia plastyczne – „Kolorowanki”. Inscenizacje, zabawy w teatr.


Wychowawca świetlicy klas I - III p. Bożena Ponikiewska realizuje w roku szkolnym 2015/2016 innowację pedagogiczną pt. "Jestem przyjacielem przyrody - kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego u dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie literatury pięknej".Świetlicowe sprawności

Na początku roku szkolnego wszyscy wychowankowie świetlicy szkolnej dla klas I-III zostali zapoznani z Regulaminem Świetlicowych Sprawności. Dowiedzieli się, w jaki sposób mogą zdobyć sprawność:

 • Czyścioszka
 • Sowy Mądrej Głowy
 • Ekologa
 • Artysty Malarza
 • Sportowca
 • Wzorowego Świetliczanina.

  Regulamin przez cały rok będzie wisiał na świetlicowej gazetce – zawsze można do niego zerknąć i przypomnieć sobie, jakie wymogi trzeba spełnić, aby zdobyć daną sprawność.
  Uczniowie będą zdobywali karteczki z poszczególnych kategorii sprawności. Karteczkę można dostać, np. za układanie krzeseł w świetlicy lub jadalni, sprzątanie sali, układanie puzzli, odrabianie zadań domowych podczas godziny lekcyjnej, piękne wykonanie pracy plastycznej, itp. Zdobywanie świetlicowych sprawności polega właśnie na gromadzeniu karteczek przez ucznia, np. żeby zostać świetlicową Sową Mądrą Głową należy zdobyć w sumie 30 karteczek:

 • 10 za odrabianie zadań domowych
 • 10 za czytanie
 • 10 za rozwiązywanie testów, quizów, łamigłówek czy rebusów.

  Wychowankowie świetlicy, oprócz karteczek, zbierają plusy, a czasem otrzymują minusy. Plus można dostać np. za : porządkowanie świetlicy i jadalni szkolnej, udział w różnych konkursach, pomaganie innym uczniom w odrabianiu zadań domowych. Za niewłaściwe zachowanie w świetlicy wychowankowie dostają minusy.
  Pod koniec każdego miesiąca odbywać się będzie podsumowanie zdobytych plusów i minusów oraz nadanie tytułów „Naszych Najlepszych”.

  Szczegółowy regulamin: do pobrania w formie PDF.


  W świetlicy obowiązują zasady, które staramy się przestrzegać:

  • Świetlica nasza do zabawy zaprasza
  • Wiemy jak należy przechodzić przez ulicę
  • Inne dzieci też lubią się bawić - pozwól im na to
  • Eleganckie zachowanie oznacza dobre wychowanie
  • Tornistry ustawiamy na wyznaczonym miejscu
  • Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju
  • Informujemy Panią przed każdym wyjściem ze świetlicy
  • Czystość i porządek to nasza dewiza
  • Akceptujemy wady innych - nikt nie jest doskonały
  • Jesteśmy jedną, wielką wspólnotą
  • Aktywnie pomagamy słabszym kolegom
  • Korzystamy z gier i zabawek w sposób mądry i przemyślany
  • Dbamy o nasz świetlicowy dobytek
  • Obowiązki znamy i je pilnie wypełniamy
  • Mówimy dzień dobry, do widzenia, proszę i dziękuję  Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
  • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce
  • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej
  • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji
  • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
  • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
  • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
  • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
  • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej
  • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów
  • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I - III

  Galeria świetlicy dla klas I-III

  W świetlicy znajdują się dwa pomieszczenia:

  sala relaksacyjna  sala edukacyjna

  Do naszej świetlicy uczęszczają najmłodsze dzieci, również te o specjalnych potrzebach edukacyjnych, klasy I-III. Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach plastycznych, technicznych, edukacyjnych. Bardzo lubią współzawodniczyć w rozmaitych grach zespołowych, quizach, czy też układać puzzlowe historyjki i słuchać ulubionych bajek, czytanych przez nauczyciela.
  Nowością są bajki terapeutyczne, czytane przy specjalnej muzyce relaksacyjnej. Dzieciaczkom zdarza się usnąć...
  Uwielbiają zabawy i ćwiczenia na materacach w kąciku relaksacyjnym.  początek strony
  [ powrót - poprzednia strona ]
 • BIP
  FACEBOOK
  DZIENNIK

  Dziennik elektroniczny:

  Logowanie do dziennika

  Poradniki

  CYBERNAUCI
  SPONSORZY
  Telefon zaufania
  Pajacyk
  Bezpieczny internet


  Informacje

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Urząd Miasta Kołobrzeg

  Urząd Gminy Kołobrzeg

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Regionalne Centrum Kultury

  Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Losowa Fotka
  zdj_01.JPG
  zdj_01.JPG
  Święto Edukacji Narodowej - 2009
  Pogoda

  Pogoda dla Kołobrzegu
  według onet.pl