Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Historia szkoły

Z kroniki naszej szkoły:

Hasło rzucone przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą - "Tysiąc szkół dla uczczenia Tysiąclecia państwa polskiego" znalazło uznanie i poparcie całego narodu. Ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół wybudowano ponad 1000 nowoczesnych obiektów szkolnych w całym kraju, a w województwie koszalińskim uczy się młodzież już w 18-tu Tysiąclatkach.

Dnia 11 września 1965 roku o godzinie 12.00 rozpoczęły się uroczystości otwarcia nowej Tysiąclatki. Otwarcie poprzedziły przemówienia.
Towarzysz Bajsarowicz Józef, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu gorącymi powitalnymi słowami dokonał otwarcia uroczystości w obecności licznie zebranej młodzieży ze wszystkich szkół w Kołobrzegu oraz przybyłych rodziców.
Odwiedzili nas dostojni goście z Warszawy: w osobie Towarzysza Ministra Janusza Wieczorka, który reprezentował fundatora szkoły - Tysiąclatki, oznaczonej numerem 1002.
Władze z województwa reprezentowali: Towarzysz Antoni Kuligowski - I Sekretarz KW PZPR oraz Tow. inż. Tomal - przewodniczący PWRN.
Z miejscowych władz udział wzięli: Tow. Skorupski I Sekretarz KP PZPR oraz Tow. Jerzy Rymaszewski - Przewodniczący PMRN w Kołobrzegu.
Towarzysz Janusz Wieczorek w swoim przemówieniu podkreślił historyczny wkład walki i pracy o ojczystą ziemię na terenach okupowanych przez Niemcy oraz wysiłek całego narodu w budowie nowego, lepszego ustroju, socjalizmu w w Polsce Ludowej. Na zakonczenie życzył, aby nowa szkoła służyła dobrze w kształceniu i wychowaniu naszej młodzieży.
Tow. Janusz Wieczorek wręczając symboliczny klucz kierownikowi szkoły Tow. Józefowi Saciowi, przeciął wstęgę, po czym nastapiło zwiedzanie szkoły.
Otwarcie nowej szkoły było bardzo ważnym wydarzeniem historycznym w ciągu obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i równocześnie obchodów dwudziestolecia Polski Ludowej. Otworzone zielone światło dla oświaty w Polsce Ludowej otwiera szerokie drogi kształcenia się i zdobywania zawodu, aby lepiej i szybciej zmieniać nasze życie w imię sprawiedliwości i pokoju na całym świecie.

Kołobrzeg otrzymał drugą Tysiąclatkę.

Pierwsze Grono Pedagogiczne:
rok 1965/66


Pierwszy dyrektor szkoły - p. Józef Sać

A. Klesińska
L. Samul
Z. Lemke
S. Hołubicka
M. Fijałkowska
R. Ołpiński
J. Grzegorczyk
M. Dzionk
F. Wożniak

Szkoła otrzymała wówczas imię działacza komunistycznego - Marcelego Nowotki.
W 2001 roku w naszej szkole utworzono pierwsze oddziały integracyjne. Inicjatorem utworzenia klas, gdzie razem z dziećmi zdrowymi mogą się uczyć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, była pani dyrektor mgr Hanna Rydzkowska-Fortuna.

Samorząd Szkolny złożył petycję do Dyrektora Szkoły o zmianę patrona. Rada Pedagogiczna poparła tę prośbę. 4 listopada 2005 roku nasza szkoła przyjęła imię Jana Pawła II.1 września 2006 roku rozpoczął funkcjonowanie Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kronik szkolnych:


        

           

        

           

           

        

        

           [ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj.jpg
zdj.jpg
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW - 2010
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl