Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Prawa i obowiązki ucznia

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Jan Paweł II
Przemówienie w UNESCO (02.06.1980)

Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
w Kołobrzegu

Pamiętajcie, że macie konstytucyjne prawo do nauki. Wstępując w progi naszej szkoły przyjmujecie to prawo, ale również obowiązki, jakie się z nim wiążą. Celem głównym wychowania i edukacji szkolnej jest rzetelne przygotowanie ucznia do realizacji zadań życia dorosłego człowieka. Karta praw i obowiązków ucznia będzie, więc dla Was drogowskazem na drodze do dorosłości, ale również, kierując się przesłaniem naszego patrona, Jana Pawła II- nauczycie się żyć przede wszystkim dla innych ludzi.


Moje prawa, czyli, co mogę:

 1. korzystać z możliwości uczenia się,
 2. korzystać ze wszelkich zajęć szkolnych,
 3. rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,
 4. uczestniczyć w zajęciach organizowanych poza szkołą,
 5. pracować na miarę swoich możliwości,
 6. korzystać z biblioteki, świetlicy, jadalni, pracowni komputerowej, sal lekcyjnych i gimnastycznych,
 7. mam prawo do zwolnienia z wychowania fizycznego i języków obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. mam prawo do indywidualnego toku nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. mam prawo do korzystania z pomocy materialnej stałej lub doraźnej w miarę posiadanych środków,
 10. szukać rady, pomocy u nauczycieli i pracowników szkoły,
 11. wyrażać własne zdanie i opinię,
 12. mam prawo do sprawiedliwej oceny i osądu,
 13. mam prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce,
 14. mam prawo wybierać swoich przedstawicieli do Samorządu Szkolnego,
 15. muszę być poinformowany o kryteriach ocen z zachowania i poziomach wymagań edukacyjnych,
 16. czuć się bezpiecznie na terenie szkoły,
 17. mam prawo wypoczynku w dni wolne od nauki,
 18. zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze z przedmiotów, które są 2 i więcej razy w tygodniu oraz jednokrotnie, jeżeli ilość godzin w tygodniu wynosi 1 godzinę,
 19. muszę być poinformowany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianie obejmującym materiał z więcej niż trzech ostatnich lekcji,
 20. korzystać o ograniczenia liczby sprawdzianów (2 w ciągu dnia, 4 w ciągu tygodnia),
 21. korzystać z przywilejów, które daje "szczęśliwy numerek", (zwolnienie z odpowiedzi),
 22. muszę być poinformowany o możliwości otrzymania oceny niedostatecznej na koniec semestru, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem,
 23. być nagrodzony za wyniki w nauce, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia,
 24. reprezentować szkołę w turniejach i konkursach międzyszkolnych.


Moje obowiązki, czyli co muszę:

 1. systematycznie uczęszczać do szkoły,
 2. sumiennie wypełniać obowiązki szkolne,
 3. przychodzić punktualnie na lekcje,
 4. usprawiedliwiać nieobecności,
 5. szanować mienie szkolne, własne i drugiego człowieka,
 6. dbać o czystość, porządek, wystrój sal i korytarzy,
 7. nosić obuwie na zmianę,
 8. uczestniczyć w akcjach porządkowych na terenie szkoły i poza nią,
 9. szanować godność drugiego człowieka,
 10. stosować normy dobrego wychowania,
 11. w kulturalny sposób dochodzić swoich praw,
 12. wiedzieć co jest dobre, a co złe,
 13. umieć przyznać się do błędu,
 14. zachowywać się tak, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 15. przychodzić do szkoły w schludnym stroju,
 16. w czasie uroczystości szkolnych występować w stroju galowym,
 17. informować dorosłych o zaistniałych problemach i zagrożeniach,
 18. unikać kontaktów z obcymi,
 19. systematycznie pracować na lekcjach,
 20. odrabiać zadania w wyznaczonym terminie,
 21. czynnie uczestniczyć w zajęciach,
 22. nie przeszkadzać sobie i innym,
 23. rzetelnie przygotowywać się do lekcji i sprawdzianów,
 24. we właściwy sposób wykorzystywać czas odpoczynku podczas przerw,
 25. być świadom konsekwencji swoich czynów,
 26. przyjąć sprawiedliwą karę,
 27. pracować nad sobą,
 28. w pełni wykorzystywać swoje zdolności.
 29. budować dobre imię szkoły.

BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj_07.jpg
zdj_07.jpg
Wigilia Prezydenta Miasta Kołobrzeg - 2011
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl