Strona Główna * Panel poczty * Kontakty * Plan lekcji 27 Październik 2018, 16:57  
Menu

sobek_1 Szkoła
Patron
Symbole
Oferta
Historia szkoły
Certyfikaty
Orlik 2012
Galeria

sobek_1 Oddział Przedszkolny
Oddział przedszkolny 3,4,5-latków
Oddział przedszkolny 5,6-latków "0"
Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego
Przedszkolny Oddział Specjalny

sobek_1 Praca szkoły
Dyrekcja
Sekretariat
Administracja
Gabinet medyczny
Autobusy
Basen
Rejon szkoły
Kontakt

sobek_1 Uczniowie
null.gif sobek1 Sześciolatek w szkole
Dojrzałość szkolna
Integracja
Nasze klasy
Parlament Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Absolwenci
Absolwent roku
Egzamin ósmoklasisty

sobek_1 Nauczyciele
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Reedukator
Rehabilitacja
Sala doświadczania świata
Świetlica I-IV
Świetlica V-VII
Biblioteka i ICIM
Administrator strony

sobek_1 Rodzice
Zebrania
Rada Rodziców
AUTYZM
news.gif sobek1 REFORMA EDUKACJI

sobek_1 Wskazówki
Integracja sensoryczna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dopalacze
Bezpieczeństwo
Grypa A(H1N1)
ZDROWE ŻYWIENIE

sobek_1 Dokumenty
Statut szkoły
Przedmiotowe zasady oceniania
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego
Szkolny zestaw programów nauczania
Szkolny zestaw podręczników
Innowacje
Prawa i obowiązki ucznia
Szkoła bez przemocy
Procedura odbioru dzieci
Dokumenty do pobrania

sobek_1 Informacje
Klauzula informacyjna (RODO)
Kalendarz roku szkolnego
Plan pracy szkoły
null.gif sobek1 Plan lekcji
Podręczniki
Ważne daty
Dzwonki
Linki
Pliki do pobrania

Certyfikaty

SZKOŁA W RUCHU
SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW
Dzwonki
    1. 8.00 - 8.45
    2. 8.55 - 9.40
    3. 9.50 - 10.35
    4. 10.45 - 11.30
    5. 11.50 - 12.35
    6. 12.50 - 13.35
    7. 13.45 - 14.30
    8. 14.40 - 15.25
Logopeda

Gabinet logopedyczny, który mieści się w sali nr 18 został utworzony we wrześniu 2001r.Logopedą jest mgr Izabela Kramarz - specjalista w zakresie neurologopedii i surdologopedii.


Do głównych zadań logopedy szkolnego należy:

 1. Przeprowadzanie badań przesiewowych.
 2. Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów
  - diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania logoterapeutycznego, założenie kart mowy.
 3. Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci włączonych do terapii logopedycznej w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego rozwoju psychofizycznego dziecka i rozwoju jego mowy.
 4. Stała współpraca z rodzicami - udzielanie wskazówek do kontynuacji logoterapii w domu, ocena stanu mowy dzieci.
 5. Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami wspomagającymi.
 6. Organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VI (według tygodniowego harmonogramu zajęć).


Do najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w szkole należą:

 • sygmatyzm
 • rotacyzm
 • wymowa bezdźwięczna
 • lambdacyzm
 • kappacyzm
 • gammacyzm


Korygowane są zaburzenia mowy występujące w oligofazji, afazji, autyzmie, niedosłuchu.
W toku terapii realizowane są następujące czynności:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego
 • korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy
 • stymulowanie rozwoju językowego dzieci
 • rozwijanie słownictwa
 • kształcenie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania


Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. Odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych, korygujących wady wymowy oraz do ćwiczeń rozwijających funkcje językowe.

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjneĆwiczenia oddechowe

Ćwiczenia rozwijające słownictwo

Doskonalenie prawidłowej wymowy z wykorzystaniem multimedialnych programów komputerowych


GODZINY PRACY LOGOPEDY


DZIEŃ GODZINY
Poniedziałek 800 - 1500
Wtorek 800 - 1500
Środa 800 - 1430
Czwartek 800 - 1330
Piątek 800 - 1300


Konsultacje dla rodziców: podczas planowych zajęć dzieci oraz comiesięcznych zebrań dla rodziców (według harmonogramu).

logopeda@sp5kg.pl
i.kramarz@sp5kg.pl


WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH W DOMU

Zajęcia logopedyczne prowadzone na terenie szkoły są tylko częścią właściwej terapii. Konieczna jest współpraca rodziców z logopedą. Dbanie o właściwą artykulację nie ogranicza się do granic gabinetu logopedycznego, konieczna jest kontrola wymowy i mowy dziecka i korygowanie ewentualnych błędów. Rodzice otrzymują do logopedy wsparcie w postaci zeszytów zawierających materiały z zajęć, oraz ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu.

Oto kilka wskazówek jak motywować dziecko do ćwiczeń:

NALEŻY USTALIĆ WSPÓLNIE CZAS NA ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE
Rodzice wraz dzieckiem powinni ustalić czas, który przeznaczą na ćwiczenia logopedyczne. Często proponuję, aby odbywały się one bezpośredno przed odrabianiem lekcji. Taka organizacja pozwoli na systematyczną, codzienna pracę. Wystarczy wtedy 10 – 15 minut ćwiczeń, aby uzyskać zadowalające efekty.

RODZIC MUSI BYĆ PRZEKONANY O POTRZEBIE PROWADZENIA TERAPII
Rodzic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Na efekty terapii często trzeba długo czekać. Nie należy tracić motywacji do pracy z dzieckiem i stale je mobilizować. Każda nowa umiejętność potrzebuje czasu, aby się rozwinąć i utrwalić. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja.

POPRAWNĄ ARTYKULACJĘ MOŻNA ĆWICZYĆ ZAWSZE
Podczas spaceru, zabawy, przygotowywania posiłku, podczas zwykłej rozmowy z dzieckiem należy zwracać uwagę na jego mowę. Korygować ewentualne poprzez podanie poprawnej formy i zachęcenie dziecka do powtórzenia.

POCHWAŁY I NAGRODY
Za solidną pracę należy się nagroda. Dla dziecka ważne będzie, gdy rodzic pochwali je za dobrze wypowiedzianą sylabę czy wyraz - „brawo, świetnie ci poszło, już potrafisz to powiedzieć”.

NALEŻY BYĆ W KONTAKCIE Z LOGOPEDĄ
Aby na bieżąco omawiać postępy dziecka, uzyskać wskazówki do pracy z dzieckiem warto być w kontakcie z logopedą prowadzącym terapię. Na potrzeby ćwiczeń w domu prowadzone są zeszyty - można w nich wpisywać swoje uwagi, bądź pytania. Informacje na temat terapii można uzyskać bezpośrednio od logopedy w dniu, w którym Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach, podczas cotygodniowych konsultacji (informacja na stronie internetowej w zakładce LOGOPEDA) oraz podczas comiesięcznych zebrań rodziców (według harmonogramu zebrań).  WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM  LOGOPEDIA NA WAKACJACHĆWICZENIA ODDECHOWE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Oddychanie jest niezbędne do życia, ale też do komunikowania się i tego, by aparat mowy spełniał właściwie swoją rolę. Poprawny sposób oddychania i dobre gospodarowanie powietrzem jest niezwykle ważne z logopedycznego punktu widzenia , ponieważ ma ogromny wpływ na kształtowanie mowy dziecka.
Podstawową zasadą dobrego oddychanie jest to, by dziecko oddychało przez nos zarówno przez sen, jak i podczas codziennych czynności. Jeżeli powietrze pobierane jest ustami, to przechodzi nad językiem, a to utrudnia jego pionizację (pionowe ruchy), bez której u dziecka będzie zaburzona wymowa takich głosek jak l, r, sz, ż, cz, dż.
Dzieci, które nie mają wad wymowy, a źle gospodarują powietrzem również są narażone na nieprawidłowości, np. niewyraźną mowę, zacinanie (może prowadzić do niepłynności mowy), „połykanie” końcówek, za szybką mowę (tachylalia) oraz za głośne lub za ciche mówienie. Poza tym zły tor oddechowy naraża dziecko na częstsze infekcje dróg oddechowych oraz niedostateczne dotlenienie mózgu, co może skutkować gorszą koncentracją uwagi.
Przy złym mechanizmie pobierania powietrza zaangażowane jest całe ciało – dzieci unoszą ramiona do góry. Prawidłowy oddech odbywa się bez zbędnego ruchu ramion.

Funkcje ćwiczeń oddechowych:

 • nauka wyodrębniania fazy wdechu i wydechu
 • nauka dobrego gospodarowania powietrzem – dostosowanie wydechu do długości wypowiedzi słownej
 • wyrobienie prawidłowego sposobu oddychania
 • wzmacnianie mięśni biorących udział w oddychaniu
 • zwiększanie pojemności płuc
 • właściwe łączenie przerw oddechowych z treścią wypowiedzi

Pamiętajmy, by:
 • ćwiczenia oddechowe z dzieckiem wykonywać w pomieszczeniu, które jest wywietrzone
 • ćwiczenia wykonywać seriami kilkuminutowymi (2-3 min), kilka razy dziennie
 • ćwiczenia łączyć z gimnastyką całego ciała
 • koniecznie dbać o prawidłową postawę (ramiona nie mogą się unosić, plecy są wyprostowane, stoimy w lekkim rozkroku- nogi na szerokości bioder)
 • ćwiczenia były zabawą: zacznijmy więc od najprostszych, stopniowo przechodząc do tych łączących prawidłowe oddychanie z elementami ruchowymi

Przykładowe ćwiczenia oddechowe dla dzieci:
 • dmuchanie na piłeczki
 • dmuchanie na płomień świecy
 • dmuchanie baniek mydlanych
 • dmuchanie na listki, kulki waty, piórka
 • łowienie rybek
 • gwizdanie, także dmuchanie w gwizdek
 • chuchanie, np. na zamarzniętą szybę/lustro/dłonie
 • wąchanie kwiatków
 • naśladowanie na jednym wydechu śmiechu (jest to również świetne ćwiczenie podniebienia miękkiego) hehehe, hahaha, hihihi, huhuhu, itd.
 • unoszenie rąk do góry i wspięcie się na palce przy wdechu, powrót do normalnej pozycji przy wydechu

"Łowienie rybek"

"Dmuchanie na płomień świecy"

Grupowe zajęcia logopedyczne w oddziale "0"A

PROFILAKTYCZNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W "ZERÓWCE"

Dnia 11 grudnia 2015 r. w oddziale,,O"A odbyły się profilaktyczne zajęcia logopedyczne.
Zajęcia miały na celu zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dzieci, między innymi poprzez kształcenie odpowiedniego toru oddechowego, usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej.Wzbogacano także zakres słownictwa czynnego dzieci oraz rozwijano mowę opowieściową.

Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W swobodnej rozmowie na temat Świąt rozwijano mowę opowieściową, bogacono także zasób słownictwa czynnego.
Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyje dzieci wykonały słychając opowiadanej przez logopedę bajeczki logopedycznej.

Wiele radości przyniosły dzieciom zabawy oddechowe – zwracano uwagę na prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, wydech ustami), pogłębiano fazę wdechową i wydłużano fazę wydechową.

W ramach rozwijania percepcji słuchowej doskonalono rozróżnianie opozycji głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Dzieci miały także za zadanie wysłuchiwanie głosek rozpoczynających wyrazy i łączenie w pary wyrazów rozpoczynające się taką samą głoską.
Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało kolorowankę świąteczną.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone w formie zabawy były doskonałą okazją kształcenia umiejetności skupiania uwagi i współracy z osobą ćwiczącą.
W dzisiejszym świecie dzieci "atakowane "są przez bodźce zewnętrzne (dźwięki , reklamy, komentarze, krzykliwe kreskówki, szumy). Niezmiernie ważne staje się by uczyć dzieci koncentacji, która pomaga odnieśc sukces w nauce, a także w terapii logopedycznej.Temat ten przybliżę w następnym artykule...WYRÓŻNIENIE DLA MIROSŁAWA BŁASZCZYKA Z ODDZIAŁU 0 A

Dzieci z oddziałów przedszkolnych „0”A i „0”B W listopadzie 2017 r. wzięły udział W V Międzyprzedszkolnym Konkursie Logopedyczno- Plastycznym pt. ”Jesienne Głoski” , organizowanym przez Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 w Kołobrzegu. Celem konkursu było wzbogacanie zasobu słownictwa , rozwijanie mowy , rozbudzanie twórczości plastycznej i wyobraźni , zwrócenie uwagi na piękno jesiennej aury. Konkurs miał także na celu prezentację indywidualnych możliwości , umiejętności i zdolności plastycznych dzieci.

Miło nam poinformować , że Wyróżnienie w Konkursie otrzymał Mirosław Błaszczyk Z oddziału „0”A.

W Konkursie wzięły udział także dzieci :
Natalia Wojtal z oddziału „0”A
Aleksander Margas z oddziału „0”B
Franciszek Żak z oddziału „O”B
G R A T U L U J E M Y !

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne

W dniach 18 – 20.12.2017r. w klasach I A , I B , IC odbyły się profilaktyczne zajęcia logopedyczne przeprowadzone przez członków szkolnego koła logopedycznego „Mówić Pięknie” - Wiktorię Ciszek , Martynę Czubę , Joannę Gasperaniec , Martynę Hojnacką , Huberta Łukowskiego oraz panią Izabelę Kramarz – szkolnego logopedę i opiekuna koła.
Tematyka zajęć nawiązywała do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Zajęcia miały na celu zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dzieci , między innymi poprzez kształcenie odpowiedniego toru oddechowego , usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych , rozwijanie percepcji słuchowej. Wzbogacano także zakres słownictwa czynnego uczniów, rozwijano mowę opowieściową oraz grafomotorykę.
Wszystkie ćwiczenia prowadzone w formie wspólnej zabawy były doskonałą okazją kształcenia umiejętności skupiania uwagi i współpracy z prowadzącymi. Rozwijanie tych cech pomaga uczniom odnosić sukcesy zarówno w nauce , a także w terapii logopedycznej.

Wiosenne warsztaty logopedyczne

Dnia16 maja 2018 r. w oddziale 0B odbyły się „Wiosenne warsztaty logopedyczne” przygotowane przez członków szkolnego koła logopedycznego „Mówić pięknie” : Martynę Hojnacką , Joannę Gasperaniec , Huberta Łukowskiego oraz opiekuna koła panią Izabelę Kramarz.
Tematyka zajęć nawiązywała do aktualnej pory roku.
Celem warsztatów było:
- usprawnianie pracy narządów mowy,
- zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę głosek trzech szeregów – ciszącego(ś,ź ć ,dź) , syczącego (s,z,c,dz) i szumiącego(sz,ż ,cz,dż),
- rozwijanie percepcji słuchowej,
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
- bogacenie zasobu leksykalnego.
Wszyscy uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą dotyczącą pór roku i zmian zachodzących w przyrodzie. Doskonale się bawili podczas wspólnych ćwiczeń logopedycznych:
„naśladowali wiosenny wiatr ‘’– ćwiczenia oddechowe , kształcenie prawidłowego toru oddechowego,
„robili wiosenne porządki” – zabawa ortofoniczna :głoski dźwięczne i bezdźwięczne,
„kończyli wiosenne wierszyki” - ćwiczenia słownikowe i artykulacyjne.
Nie zabrakło również zabaw ruchowych – „wiosennych porządków” i „wiosennego spaceru”.
A po wiośnie przychodzi …lato i upragnione W A K A C J E !


Drodzy Rodzice!
Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej
zależy w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
Izabela Kramarz

szkolny logopeda[ powrót - poprzednia strona ]
BIP
FACEBOOK
DZIENNIK

Dziennik elektroniczny:

Logowanie do dziennika

Poradniki

CYBERNAUCI
SPONSORZY
Telefon zaufania
Pajacyk
Bezpieczny internet


Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

Miejska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultury

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Losowa Fotka
zdj-133.JPG
zdj-133.JPG
Wycieczka uczniów z klasy III b
Pogoda

Pogoda dla Kołobrzegu
według onet.pl